Artikel Nr. 271420

  Houtbeschermingscrème kleurloos

  Preventieve grondering in crèmevorm

  Kleur: kleurloos | 2714

  Verpakking

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Dichtheid (20°C) ca. 0,88 gr/cm³
  Vlampunt ca. 61°C
  Geur oplosmiddelachtig, na droging reukloos
  Glansgraad zijdemat

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • Hout buiten
  • Hout dat niet in contact staat met de grond conform DIN EN 335-, GK 2 en 3
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes
  • Voorbehandeling onder transparante en dekkende verflagen
  • Niet geschikt voor vloeren (terrassen, vlonders)
  • Verpakking > 5 liter uitsluitend verkrijgbaar voor professionele verwerkers

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Beschermt het hout tegen vocht en werkt preventief tegen blauwzwam
  • Vermindert in combinatie met een constructieve houtbescherming het risico op het ontstaan van houtrot
  • Bescherming van de filmlaag tegen schimmel en algen
  • Slechts één laag noodzakelijk
  • Dringt diep in
  • Crèmevormig: roeren niet noodzakelijk
  • Druipt niet, boven het hoofd te verwerken
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%.

    De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

   • Voorbereidingen

    Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.

     

  • Verwerking
   • kwast
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Kwasten met kwast.

    In houtvezelrichting aanbrengen.

    Na droging eventueel een tweede laag aanbrengen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 12 uur
   • Bij het overschilderen met andere verfmaterialen verdient het de aanbeveling de hechting met de verflaag te testen.

    Bij inhoudstofrijke houtsoorten zoals bijv. eiken, red cedar, afzelia, redwood enz. kan door neerslag uitloging van in water oplosbare stoffen ontstaan. Dit kan tot verkleuringen op licht metselwerk of stucwerk leiden.

    Kopshout aan de onderkant voorzien van een waterhol.

    Het "merkblad voor de omgang met houtbeschermingsmiddelen" van de industriebond Duitse Bouwchemie geeft hierover een samenvatting.

   • Drogen

    Ca. 12 uur bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar: niet oproeren

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast
   • Kwast (natuurlijk)

   • Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V 101 of Gereedschapsreiniger reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 200 ml - 250 ml totaal / m²
   • Preventief werkzaam tegen blauwzwam bij 200-250 ml/m²

   • Geschaafd of zeer dicht hout is minder zuigkrachtig en moet er eventueel een tweede laag worden aangebracht.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.