Artikel Nr. 302481

  Protect MKT 1

  Algicide en fungicide toevoeging voor MB 2K, dispersieverven en watergedragen lazuren

  Varianten

  3024 | Protect MKT 1

  Verpakking

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Hoedanigheid wittige dispersie
  Dichtheid (20°C) ca. 1,05 gr/cm³
  Vaste stofgehalte vol.% 24,0 – 34,0% (145°C)
  Geur mild
  Oplosbaarheid in water: dispergeerbaar
  pH-waarde (20°) 6,0 – 8,0
  Samenstelling synergetische fungicide-algicide-combinatie

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Filmconservering van MB 2K ter bescherming tegen algen en schimmelaangroei met name rode algen
  • Filmconservering van dispersieverven en lazuren als bescherming tegen schimmels en algen
  • Bestand tegen uitloging en UV-invloeden

  Eigenschappen

  • Zeer breed toepasbaar tegen schimmels, algen en gist
  • Waterig conserveermiddel
  • Duurzaam stabiel door depotwerking
  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • koel opslaan/ verpakking goed sluiten
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

  • Verbruik
   • Afhankelijk van de toepassing

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.