Artikel Nr. 051725

  VM Fill

  Universele lijm- en wapeningsmortel

  Kleur: VM Fill | 0517

  Verpakking

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Druksterkte (28 dagen) > 5 N/mm²
  Kleur antiekwit
  Korrelgrootte 0,5 mm
  Capillaire wateropname w = < 0,2 kg/(m²•h0,5)
  Schudmaat ca. 1,4 kg/dm³
  Waterdosering 5,8-6,0 ltr/25 kg
  Waterdampdiffusie sd = 0,5 m (2 mm laagdikte)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Lijm- en wapeningsmortel
  • Het in stand houden van gescheurde stuc- en warmte-isolatiesystemen op gevels
  • Sokkelpleister

  Eigenschappen

  • Waterafstotend
  • Dampdoorlatend
  • Goed hechtvermogen
  • Water-, weer- en vorstbestendig
  • Machinaal te verwerken
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    De ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Wapeningslaag

    Het product met geschikt gereedschap als contactlaag aanbrengen.

    Het materiaal met een getande spaan in een laagdikte van 3 mm aanbrengen.

    In het bovenste derde deel van de stuclaag wapeningsweefsel inbedden, de banen van het wapeningsweefsel min. 10 cm laten overlappen.

    Met spaan glad afwerken.

     

    Oppervlakteafwerking met Lijmmortel

    De tweede laag nat in nat aanbrengen.

    Met geschikt gereedschap glad natrekken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

     

    Oppervlakteafwerking met Lijmmortel S

    Het materiaal met een geschikt gereedschap op de verharde laag aanbrengen.

    Met geschikt gereedschap glad natrekken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

     

    Verlijmen isolatieplaten

    Verlijmen op bepaalde punten (dotverlijming).

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

    De werkzaamheden op aaneengesloten vlakken niet onderbreken.

    Ter voorkoming van aanzetten bij grote oppervlakken waar gewerkt wordt op verschillende steigerhoogtes, iedere steigerhoogte gelijktijdig bewerken.

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Mengapparaat, spaan, troffel, getande spaan, filzbord, sponsbord

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,2 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 1,2 kg/m²/mm laagdikte

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.