Artikel Nr. 072505

  Primer Hydro HF

  Watergedragen diepgrondering met verstevigende en hydrofoberende werking

  Varianten

  0725 | Primer Hydro HF

  Verpakking

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Hoedanigheid melkachtige, witte vloeistof
  Dichtheid (20°C) ca. 1,0 gr/cm³
  Vlampunt niet brandbaar - te verdunnen met water

  In uitgereageerde toestand

  In uitgereageerde toestand

  Alkalibestendig tot pH 14 gegeven
  Verstevigende werking zeer goed
  Filmlaag helder drogend
  Waterafstotende werking zeer goed
  Indringvermogen zeer goed

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Grondering voor zandende, minerale ondergronden zoals stucmortels P II en P III
  • Onder Color LA, Color LA Fill, Color PA, Color SF en andere kunstharsgebonden verfsystemen
  • Grondering voor Color 2WS en Color LF binnen

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Verstevigend
  • Egaliseert de zuiging van de ondergrond
  • Reukarm
  • Milieuvriendelijk
  • Waterig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Droog, schoon en scheurvrij.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

  • Verwerkingsinstructies
   • Voor gebruik goed schudden.

    Het materiaal door middel van kwasten of rollen gelijkmatig aanbrengen.

    Overtollig materiaal op het oppervlak vermijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Kwast, witkwast, blokkwast

   • Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 100 ml - 200 ml totaal / m²
   • Ca. 0,1 - 0,2 l/m² afhankelijk van de ondergrond

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.