Artikel Nr. 064205

  Impregneergrondering

  Grondering met hydrofoberende werking

  Varianten

  0642 | Impregneergrondering

  Verpakking

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Hoedanigheid kleurloos, vloeistof
  Dichtheid (20°C) ca. 0,8 gr/cm³
  Vlampunt ca. 22°C
  Substraat alcohol - watervrij (niet met water te mengen)

  In uitgereageerde toestand

  In uitgereageerde toestand

  Alkalibestendig tot pH 14 gegeven
  UV-stabiel zeer goed
  Weerbestendigheid zeer goed

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Minerale ondergronden, onder Color LA, Color PA en andere kunstharsgebonden verfsystemen

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Egaliseert de zuiging van de ondergrond
  • UV-stabiel
  • Alkaliresistent
  • Oplosmiddelhoudend
  • Goed indringvermogen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, schoon en scheurvrij.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Voor gebruik goed schudden.

    Het materiaal door middel van kwasten, rollen of spuiten gelijkmatig aanbrengen.

    Overtollig materiaal op het oppervlak vermijden.

  • Verwerkingsinstructies
   • Drogen

    Bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 24 uur overschilderbaar.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • Kwast, roller, blokkwast, geschikte spuitapparatuur

   • Na gebruik en bij langere werkonderbrekingen het gereedschap met Verdunning V 101 reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 200 ml - 400 ml totaal / m²
   • Ca. 200 - 400 ml/m² afhankelijk van de ondergrond

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • De actuele technische voorschriften in acht nemen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.