Artikel Nr. 643805

  Grondering SV

  Diepgrondering met een hydrofoberende en verstevigende werking

  Varianten

  6438 | Grondering SV

  Verpakking

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Hoedanigheid kleurloze vloeistof
  Dichtheid (20°C) 0,88 gr/cm³
  Vlampunt > 42
  Substraat aromaathoudende koolwaterstof

  In uitgereageerde toestand

  In uitgereageerde toestand

  Alkalibestendig tot pH 13 gegeven

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Grondering voor zandende, minerale ondergronden en verweerde vezelcementplaten
  • Onder Color LA, Color LA Fill, Color PA, Color SF en andere kunstharsgebonden verfsystemen

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Verstevigend
  • Egaliseert de zuiging van de ondergrond
  • Alkaliresistent
  • Goed indringvermogen
  • Oplosmiddelhoudend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Droog, schoon en scheurvrij.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Voor gebruik goed schudden.

    Het materiaal door middel van kwasten of rollen gelijkmatig aanbrengen.

    Overtollig materiaal op het oppervlak vermijden.

  • Verwerkingsinstructies
   • Geen gereedschap met kunststof borstel of haren gebruiken.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Kwast, blokkwast, lamsvachtroller

   • Na gebruik en bij langere werkonderbrekingen het gereedschap met Verdunning V 101 reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 100 ml - 200 ml totaal / m²
   • Ca. 0,1 - 0,2 ltr/m² afhankelijk van de ondergrond

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • De actuele technische voorschriften in acht nemen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.