• 0000653703_Crete TF-Eimer

  Artikel Nr. 653703

  Crete TF

  Beschermende coating

  Kleur: Crete TF | 6537

  Verpakking

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Component A

  Dichtheid (20°C) 1,0 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 900 mPas

  Component B

  Dichtheid (20°C) 1,2 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 30 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Beschermende coating voor roostervloeren
  • Beschermende coating voor voergoten
  • Beschermende coating voor betonondergronden in de agrarische sector

  Eigenschappen

  • Hoge slijtvastheid
  • Hoge chemicaliënbestendigheid
  • Veilig beloopbare, matte oppervlakken
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Als ondergrond zijn alleen roostervloeren, beton en niet zwevende zandcementdekvloeren geschikt.

    Zwaar beschadigde roostervloeren (zichtbaar grote grindkorrels) zijn niet geschikt om te coaten en moeten eventueel vernieuwd worden.

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van de gegrondeerde ondergrond moet minstens 1,5 N/mm² bedragen (kleinste waarde min. 1,0 N/mm²). De drukvastheid moet minstens 25 N/mm² bedragen.

    De ondergrond mag licht vochtig zijn, maar geen vloeistoffilm hebben.

    Betonmax. 6 massa-% vocht

    Cementdekvloermax. 6 massa-% vocht

   • Voorbereidingen

    De ondergrond op de juiste wijze, zoals bijv. stofvrij stralen of diamant schuren, voorbewerken, zodat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

    Roostervloeren met een hogedrukreiniger en roterende borstel "vuilfrees" volledig ontdoen van vuil en restanten ontkistingsolie.

    Beschadigingen en onvolkomenheden in de ondergrond met Remmers PCC systemen vlak en glad dichtzetten.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • potlife 15 min
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 20°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +20°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Rubberen vloertrekker, epoxyroller, patentmixer

   • Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 9 maand
   • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 9 maand.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    De uiteindelijke oppervlaktestructuur is sterk afhankelijk van de objectcondities alsmede de verwerking. Derhalve valt de oppervlaktestructuur niet onder de productaansprakelijkheid.

    Dunne laagdiktes alsmede lagere temperaturen kunnen het aanzicht beïnvloeden.

    Schurende mechanische belasting leidt tot slijtagesporen.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Het materiaal is in het algemeen niet kleurstabiel.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Wanneer gelijktijdig twee soorten belasting (chemisch, mechanisch, thermisch) plaatsvinden, rekening houden met een beperkte resistentie.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor de professionele verwerker!

    Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.