Artikel Nr. 681025

  Epoxy TX Color

  Gepigmenteerde structuurcoating

  Button Rutschhemmende Eigenschaften

  Kleur: speciale kleuren > 100 kg | 6810

  Verpakking

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Component A

  Dichtheid (20°C) 1,8 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) thixotroop

  Component B

  Dichtheid (20°C) 1,1 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 130 mPas

  Menging

  Dichtheid (20°C) 1,6 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) thixotroop

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Structuurcoating

  Eigenschappen

  • Antislip
  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van de gegrondeerde ondergrond moet minstens 1,5 N/mm² bedragen (kleinste waarde min. 1,0 N/mm²). De drukvastheid moet minstens 25 N/mm² bedragen.

    Er moet absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering, epoxy-schraaplaag of epoxy-mortel aangebracht worden.

   • Voorbereidingen

    Voor het verkrijgen van een gladde ondergrond, bijv. schraaplaag aanbrengen.

    Nadere gegevens vindt u in het actuele technisch merkblad van het betreffende product.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 82,9 : comp. B 17,1
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De harder (component B) volledig aan de basishars (component A) toevoegen.

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel in een andere emmer overgieten en nogmaals grondig mengen.

    Een minimale mengtijd van 3 min. aanhouden.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende vermenging.

  • Verwerking
   • gietcoating/staand te verwerken
   • potlife 30 min
   • verwerkingstemperatuur min. 12°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +12°C tot max. +25°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gietcoating/staand te verwerken
   • Getande spaan, verdeelspaan, geschikte structuurroller, geschikt mengapparaat

   • Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • houdbaarheid 4 maand
   • In ongeopende, originele verpakking droog en vorstvrij opgeslagen
    min. 4 maand (component A) respectievelijk 12 maand (component B).

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Slecht dekkende kleuren (zoals geel, rood of oranje) blijken uit ervaring enigszins transparant, zodat een op kleur afgestemde grondering noodzakelijk is.

    De uiteindelijke oppervlaktestructuur is sterk afhankelijk van de objectcondities alsmede de verwerking. Derhalve valt de oppervlaktestructuur niet onder de productaansprakelijkheid.

    Dunne laagdiktes alsmede lagere temperaturen kunnen het aanzicht beïnvloeden.

    Op basis van verwerking en soort systeem kunnen bij het structureren van thixotrope coatings door luchtinsluiting poriën ontstaan, die bij het gebruik van de vloer kunnen leiden tot vuilophoping.

    Schurende mechanische belasting leidt tot slijtagesporen.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Per definitie bij antislip systemen in vergelijking met gladde vloeren rekening houden met een grotere inspanning bij het reinigen, hier moeten in de regel reinigingsmachines met zachte borstels gebruikt worden.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor de professionele verwerker!

    Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Systeemproducten