• 0000680011_PUR_Uni_Color_New
 • 0021680302_PUR_Uni_Color_New
 • 0000680026_PUR_Uni_Color_New
  • 0000680011_PUR_Uni_Color_New
  • 0021680302_PUR_Uni_Color_New
  • 0000680026_PUR_Uni_Color_New

  Artikel Nr. 680011

  PUR Uni Color

  Taai harde coating

  Kleur: speciale kleuren vanaf 10 kg | 6800

  Kleur: speciale kleuren vanaf 10 kg | 6800

  Kies een kleur

  Verpakking

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Component A

  Dichtheid (20°C) 1,5 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 4400 mPas

  Component B

  Dichtheid (20°C) 1,2 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 70 mPas

  Menging

  Dichtheid (20°C) 1,4 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 1700 mPas

  In uitgereageerde toestand

  Gereageerd

  Scheuroverbrugging klasse A 3 (> 0,5 mm)
  Shore D na 28 dagen 65

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Polyurethaancoating voor DIBt-toegelaten systemen voor verblijfsruimtes (AbZ Z-156.605-1487)

  Eigenschappen

  • Taai harde coating
  • Statisch scheuroverbruggend
  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • Berijdbaar met palletwagen en vorkheftruck
  • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

    De ondergrond moet droog zijn.

    De hechttreksterkte van de gegrondeerde ondergrond moet minstens 1,5 N/mm² bedragen (kleinste waarde min. 1,0 N/mm²). De drukvastheid moet minstens 25 N/mm² bedragen.

    Op een cement ondergrond absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering of epoxy-schraaplaag aanbrengen.

    Nadere gegevens vindt u in het actuele technisch merkblad van het betreffende product.

    Gietasfalt binnen (AS-IC 10 oder AS-IC 15) met PUR Uni Color gronderen.

    Bij werkzaamheden in het kader van de algemene toelating moet de ondergrond aan de eisen voldoen. De hier vermelde systeemproducten gebruiken.

   • Voorbereidingen

    Bij gietasfaltvloeren binnen de ondergrond op de juiste wijze, zoals stofvrij stralen of diamant schuren, voorbewerken, zodat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

    Vervolgens met PUR Uni Color gronderen respectievelijk egaliseren.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 82,4 : comp. B 17,6
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De harder (component B) volledig aan de basishars (component A) toevoegen.

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel in een andere emmer overgieten en nogmaals grondig mengen.

    Een minimale mengtijd van 3 min. aanhouden.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende vermenging.

  • Verwerking
   • gietcoating/staand te verwerken
   • potlife 30 min
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +30°C.

   • Temperature Foot traffic after
    +8 °C 48 hours
    +12 °C 30 hours
    +20 °C 16 hours

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gietcoating/staand te verwerken
   • Getande spaan, verdeelspaan, rubberen vloertrekker, epoxyroller, geschikt mengapparaat

   • Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • ToepassingVulgraad met Selectmix 01/03
    Verbruik  bindmiddel [kg/m²]
    Verbruik mengsel [kg/m²]
    Mogelijke tandlijsten
    Verbruik per mm laagdikte [kg/m²]
    coating     < 1 mm
    ongevuld
    0,8 - 1,0
    0,8 - 1,0
    nr. 5

    coating      ca. 1 mm
    ongevuld
    1,2 - 1,5
    1,2 - 1,5
    nr. 7
    1,45
    gevulde coating1 : 0,3
    min. 1,2
    min. 1,6
    nr. 25
    1,60

    gevulde coating

    1 : 0,5
    min. 1,5
    min. 2,3
    nr. 46
    1,70

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Op basis van de vergelingsneiging, mogelijke kleurafwijking en het vervuilingsgedrag wordt een geschikte gekleurde Remmers topsealer absoluut aanbevolen.

    Speciale kleuren, dunne lagen, zand met andere korrelgrootte, alsmede lage temperaturen kunnen de vulgraad van het materiaal verlagen en eventueel het aanzicht beïnvloeden.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Schurende mechanische belasting leidt tot slijtagesporen.

    Belasting door voertuigen met metalen en polyamide banden alsmede dynamische puntbelasting kunnen eventueel leiden tot een verhoogde slijtage.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor de professionele verwerker!

    Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.