• 0000667411_PUR_Deco_Color_New
 • 0021667402_PUR_Deco_Color_New
 • 0000667426_PUR_Deco_Color_New
  • 0000667411_PUR_Deco_Color_New
  • 0021667402_PUR_Deco_Color_New
  • 0000667426_PUR_Deco_Color_New

  Artikel Nr. 667411

  PUR Deco Color New

  Decoratieve coating

  Kleur: speciale kleuren vanaf 10 kg | 6674

  Verpakking

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Component A

  Dichtheid (20°C) 1,44 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 8200 mPas

  Component B

  Dichtheid (20°C) 1,13 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 2500 mPas

  Menging

  Dichtheid (20°C) 1,31 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 4800 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Decoratieve vloercoating
  • Twee-kleuren-techniek

  Eigenschappen

  • Vermindering van effectgeluid
  • Kleurecht
  • Mechanisch belastbaar
  • Statisch scheuroverbruggend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

    De ondergrond moet droog zijn.

    De hechttreksterkte van de gegrondeerde ondergrond moet min. 1,5 N/mm² bedragen (kleinste waarde min. 1,0 N/mm²). De drukvastheid moet min. 25 N/mm² bedragen.

    Op een cement ondergrond absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering of epoxy-schraaplaag aanbrengen.

    Geschikte gronderingen zijn Epoxy ST 100, Epoxy GL 100, Epoxy Primer PF alsmede Epoxy FAS 100. Deze zijn binnen 24 uur te coaten of anders licht schuren (enigszins wit).

    Nadere gegevens vindt u in het actuele technisch merkblad van het betreffende product.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 75,5 : comp. B 24,5
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De harder (component B) volledig aan de basishars (component A) toevoegen.

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel in een andere emmer overgieten en nogmaals grondig mengen.

    Een minimale mengtijd van 3 min. aanhouden.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende vermenging.

  • Verwerking
   • mortelvloer / gietvloer / staand te verwerken
   • potlife 30 min
   • verwerkingstemperatuur min. 12°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +12°C tot max. +30°C

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / gietvloer / staand te verwerken
   • Getande spaan, spaan, geschikt mengapparaat

   • Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Bij de twee-kleuren-techniek wordt de totale uitstraling voor een groot deel bepaald door de handmatige uitvoering alsmede de omstandigheden op locatie.

    Iedere vloer is hierdoor uniek en niet te reproduceren.

    Omstandigheden ter plaatse en de handmatige uitvoering leiden tot afwijkingen van het gemaakte van een proefmonster.

    Het oppervlak altijd sealen.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Schurende mechanische belasting leidt tot slijtagesporen.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Op kantoren verdient het de aanbeveling een vloerbeschermer onder de werkplek te leggen.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor de professionele verwerker!

    Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.