Artikel Nr. 624002

  QP Top Plus

  Zeer snel reagerende antislip topsealer

  Button Rutschhemmende Eigenschaften

  Varianten

  6240 | QP Top Plus

  Verpakking

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Component A

  Dichtheid (20°C) 1,1 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 995 mPas

  Component B

  Dichtheid (20°C) 1,3 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 425 mPas

  Component C

  Dichtheid (20°C) 1,0 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) --

  Menging (3K)

  Dichtheid (20°C) 1,2 gr/cm³
  Viscositeit (25°C) 545 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Sealer voor het Remmers QP systeem

  Eigenschappen

  • Geteste UV-bestendigheid
  • Doorharding vanaf 0°C
  • Zijdeglans
  • Mechanisch belastbaar
  • Antislip
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

    De ondergrond met de hiervoor geschikte Remmers producten voorbereiden.

   • Voorbereidingen

    De sealer binnen 12 uur aanbrengen. Bij langere wachttijden het oppervlak van de voorgaande laag schuren en stofvrij maken.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • potlife 30 min
   • verwerkingstemperatuur min. 0°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Omgevings- en ondergrondtemperatuur min. 0°C tot max. +30°C. Materiaaltemperatuur min. +10°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen, met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

    Het materiaal kan door toevoeging van QP CAT versneld worden
    (zie technisch merkblad).
    Het is vooral aan te bevelen bij een ondergrondtemperatuur van < +12°C.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • PU-roller, epoxyroller, geschikt mengapparaat

   • Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Voor het verkrijgen van een zo goed mogelijk gelijkmatig oppervlak voldoende deskundig personeel inzetten.

    The material contains polymer granules that settle in a region of the multi-chamber bag. The granules can be distributed evenly throughout the binder by mixing.

    Ongelijkmatige verwerking, sterke tocht alsmede grote temperatuurverschillen op de ondergrond kunnen leiden tot verschil in aanzien van het oppervlak door verschil in glansgraad.

    Schurende mechanische belasting leidt tot slijtagesporen.

    Weersinvloeden en gebruik kunnen tot kleur- en oppervlakteveranderingen leiden.

    Op basis van de reactiewarmte, die bij versnelde systemen ontstaat, de voorgeschreven laagdiktes aanhouden.

    Grotere productrestanten in de verpakking leiden na het overschrijden van de verwerkingstijd tot rook- en geurontwikkeling.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor de professionele verwerker!

    Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.