• 0000622214_QP_Color

  Artikel Nr. 622214

  QP Color

  Zeer snel reagerende, gepigmenteerde coating

  Kleur: speciale kleuren > 112 kg | 6222

  Kleur: speciale kleuren > 112 kg | 6222

  Kies een kleur

  Verpakking

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Component A

  Dichtheid (20°C) 1,3 gr/cm³

  Component B

  Dichtheid (20°C) 1,3 gr/cm³

  Component C

  Dichtheid (20°C) 1,0 gr/cm³

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Coating op kleur
  • Basislaag voor instrooivloeren
  • Basislaag voor vlokkenvloeren
  • Topsealer voor instrooivloeren

  Eigenschappen

  • Geteste UV-bestendigheid
  • Doorharding vanaf 0°C
  • Slijtvast
  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van de gegrondeerde ondergrond moet min. 1,5 N/mm² bedragen (kleinste waarde min. 1,0 N/mm²). De drukvastheid moet min. 25 N/mm² bedragen.

    Er moet absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering of epoxy-schraaplaag aangebracht worden.

    Gedetailleerde informatie vindt u in de meest actuele informatiebladen van de betreffende producten alsmede systeemaanbevelingen.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen/gietcoating staand te verwerken
   • potlife 30 min
   • verwerkingstemperatuur min. 0°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Omgevings- en ondergrondtemperatuur min. 0°C tot max. +30°C. Materiaaltemperatuur min. +10°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen, met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

    Het materiaal kan door toevoeging van QP CAT versneld worden
    (zie technisch merkblad).
    Het is vooral aan te bevelen bij een ondergrondtemperatuur van < +12°C.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen/gietcoating staand te verwerken
   • Spaan, tandlijst, rubberen vloertrekker, epoxyroller, PU-roller, geschikt mengapparaat

   • Juiste gegevens kunt u in het gereedschapsprogramma vinden.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met Verdunning V 101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Voor het verkrijgen van een zo goed mogelijk gelijkmatig oppervlak voldoende deskundig personeel inzetten.

    Ongelijkmatige verwerking, sterke tocht alsmede grote temperatuurverschillen op de ondergrond kunnen leiden tot verschil in aanzien van het oppervlak door verschil in glansgraad.

    Schurende mechanische belasting leidt tot slijtagesporen.

    Weersinvloeden en gebruik kunnen tot kleur- en oppervlakteveranderingen leiden.

    Op basis van de reactiewarmte, die bij versnelde systemen ontstaat, de voorgeschreven laagdiktes aanhouden.

    Grotere productrestanten in de verpakking leiden na het overschrijden van de verwerkingstijd tot rook- en geurontwikkeling.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor de professionele verwerker!

    Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.