Artikel Nr. 040525

  WP DS [basic]

  Starre minerale afdichtingsmortel voor nieuwbouw

  Prüfbericht 5104/844/08

  Kleur: grijs | 0405

  Verpakking

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Buigtreksterkte (28 dagen) ca. 6 N/mm²
  Druksterkte (28 dagen) ca. 30 N/mm²
  Kleur Grijs
  Waterdosering 20-21% komt overeen met 5,0 ltr-5,3 ltr / 25 kg
  Wateropnamecoëfficiënt w24 < 0,1 kg/(m2•h0,5)
  Dampdiffusieweerstand µ < 200

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Nieuwbouwafdichting
  • Beschermende laag tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond bij bouwwerken beneden maaiveld
  • Sokkelafdichting
  • Afdichting van reservoirs tegen van binnenuit drukkend water
  • Bouwdelen die in contact staan met drinkwater

  Eigenschappen

  • Waterdicht
  • Zeer goede hechting met de ondergrond
  • Dampdoorlatend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Oude stuclagen of verflagen min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.

    Bij de aansluiting wand-vloer de dekvloer ca. 20 cm breed verwijderen.

    Hoeken en scherpe randen stomp maken.

    Kim afronden.

    Doorvoeren rondom wigvormig afdichten.

    Grondering

    Kiesol (1 : 1 met water) trapsgewijs, drukloos en nevelvrij door middel van vloeien horizontaal van boven naar beneden aanbrengen.

    Overtollig materiaal direct verwijderen.

    Vervolgwerkzaamheden altijd nat-in-nat uitvoeren.

  • Verwerking
   • kwasten / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Het materiaal direct na vermenging volledig dekkend aanbrengen.

    Oppervlakteafdichting

    Bij belasting door grondvocht twee lagen.

    Bij belasting door drukkend water drie lagen.

    De volgende laag aanbrengen zodra de voorgaande niet meer kan worden beschadigd.

    Horizontale afdichting in en onder wanden

    Het materiaal volgens de regels in twee lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

    De volgende laag aanbrengen zodra de voorgaande niet meer kan worden beschadigd.

    Bescherming tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond

    Het materiaal in één laag op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

    Afdichtingen in drinkwatervoorzieningen

    Het materiaal zonder grondering in drie lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

    Stucen

    Het materiaal op de afdichting als extra slurrylaag aanbrengen en nat-in-nat Aanbrandmortel ruw aanbrengen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Niet verwerken bij directe zoninwerking.

    De maximale totale natte laagdikte mag niet meer dan 5 mm bedragen.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    De verse afdichting tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten / spuiten
   • Mengapparaat, blokkwast, slurrybezem, geschikte machine

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,6 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,6 kg/m²/mm laagdikte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Laagdiktes en verbruik bij toepassing binnen en buiten

    Belasting

    Minimale laagdikte (mm)

    Verbruik verse mortel (kg/m²)

    Verbruik poeder (kg/m²)

    Opbrengst 25 kg (papieren zak) (m²)

    Afdichting in en onder muren 
    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5

    Spatwater-/

    sokkelafdichting

    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5
    Bodemvocht en water zonder druk 
    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5
    Stuwend water en water onder druk 
    ≥ 3,0
    ca. 6,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0
    Watertanks met dieptes tot  10 m

    ≥ 3,0

    ca. 6,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0


    Waterbelasting en laagdiktes 

    Soort waterbelasting
    Minimale laagdikte in mm
    Verbruik (kg/m²) verse mortel 
    Verbruik (kg/m²) poeder
    Bodemvocht, water zonder druk (2 lagen)

               2

           4
         3,2
    Stuwend water en water onder druk (3 lagen)
              3
           6
          5


  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen. „Richtlijn voor de voorbereiding en uitvoering van afdichtingen van bouwdelen met minerale afdichtingsmortels“, Duitse Bouwchemie, 1e uitgave, stand mei 2002 in acht nemen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.