• 0000301425 MB 2K
  • 0000301425 MB 2K

  Artikel Nr. 301408

  MB 2K

  Flexibele polymere afdichtingscoating Verenigt de eigenschappen van een flexibele, scheuroverbruggende, minerale afdichtingsmortel (MDS) en bitumen afdichtingscoating (PMBC)

  Prüfbericht 5382/119/14, 5383/120/14, 5344/081/14 Button Durchtrocknung 18 h

  Varianten

  3014 | MB 2K

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Doordrogingstijd
  (5°C / 90% relatieve luchtvochtigheid)
  ca. 18 uur bij 2 mm laag
  Dichtheid verse mortel ca. 1,1 kg/dm³
  Consistentie pasteus
  Scheuroverbrugging ≥ 2 mm (bij een droge laagdikte ≥ 3 mm)
  Laagdikte 1,1 mm natte laagdikte = ca. 1 mm droge laagdikte
  Schuifdruktest voldoet, ook zonder wapeningsweefsel
  Waterdampdiffusie µ = 6600
  Waterdichtheid getest tot 8 m waterkolom

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Snelle afdichting
  • Nieuwbouwafdichting
  • Horizontale afdichting in en onder muren
  • Curatieve bouwafdichting conform WTA
  • Dieptes beneden maaiveld tot 3 m
  • Combinatiebouwsystemen (aansluiting waterdicht beton beneden maaiveld en bouwconstructie boven maaiveld)
  • Sokkel- en voetafdichting
  • Afdichting in combinatie (AiV)
  • Hechtprimer op oude bitumen
  • Reparatie van platte daken op niet bewoonde ruimtes
  • Verlijming van perimeterisolatieplaten

  Eigenschappen

  • Snelle doorharding en vernetting na 18 uur
  • Voldoet aan de testeisen voor PMBC
  • Oplosmiddelvrij
  • Bevat geen bitumen
  • Waterdicht
  • Hoge hechttreksterkte
  • Ook een zeer goede hechting op niet minerale ondergronden (bijv. kunststof, metaal enz.)
  • Zeer flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
  • Snel af te werken (> 4 uur)
  • UV-bestendig
  • Vorst-dooizoutbestendig
  • Overschilderbaar en over te stucen
  • Te verwerken als slurry, spachtel, met kwast en spuit
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Egale, minerale ondergrond.

    De ondergrond moet schoon, stevig en ontdaan van olie, vet en ontkistingsmiddelen zijn.

    Mat vochtige oppervlakken zijn toegestaan.

    Niet minerale ondergronden volledig reinigen en ontvetten, eventueel opruwen.

   • Voorbereidingen

    Uitsteeksels en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en scherpe randen stomp maken.

    In de kim Tape VF (art.nr. 5071) in het materiaal inbedden en < 20 mm afronden.

    Oneffenheden> 5 mm met een geschikte spachtel of MB 2K aangemaakt met Selecmix RMS (mengverhouding 1 : 1 tot 1 : 3) vullen en dichtzetten.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

    Minerale ondergronden met Kiesol / Kiesol MB gronderen.

    Op zwak zuigende ondergronden ter voorkoming van blaasvorming een schraaplaag (ca. 500 gr MB 2K/m²) met het product aanbrengen.

    Bij doorvoeren PVC buizen met schuurpapier opruwen, metalen buizen reinigen en eventueel schuren.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 1 : comp. B 1,4
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Met geschikt mengapparaat de vloeistof component op mengen.

    Het losse poeder volledig aan de vloeibare component toevoegen.

    Ca. 1 minuut mengen, het mengen onderbreken en ingesloten lucht te laten ontsnappen.

    Poeder vastgehecht aan de rand, afstrijken.

    Het mengen 2 minuten voortzetten.

    Het mengapparaat gedurende de totale mengtijd op de bodem laten.

  • Verwerking
   • kwasten / met spaan / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- end ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Verticale oppervlakteafdichting

    Het materiaal volgens de regels in twee lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

     

    Horizontale oppervlakteafdichting

    Het materiaal volgens de regels in twee lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

    Na droging, voor het leggen van de dekvloer twee lagen polyethyleenfolie aanbrengen.

    Rondom de randen afdichten tot de bovenzijde van de vloer respectievelijk een horizontale afdichting aanbrengen.

     

    Horizontale afdichting in en onder wanden

    Het materiaal volgens de regels in twee lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

     

    Aansluitdetails/voegen tussen bouwdelen

    Hoek- en aansluitvoegen alsmede verbindingen met opstaande bouwdelen (bijv. ramen tot aan de grond, deuren enz. ) overbruggen met het Voegenband systeem VF.

    Het materiaal als contactlaag aanbrengen, Voegenband VF 120 inbedden.

     

    Doorvoeren

    Doorvoeren rondom wigvormig afdichten.

    Doorvoeren met lijmflens of los-/vastflens in de afdichting inbinden.

    Bij waterbelasting drukkend water Remmers Flens gebruiken.

     

    Sokkelpleister

    Voordat de volgende stuclaag wordt aangebracht een extra slurrylaag op de laatste afdichtingslaag aanbrengen en nat-in-nat SP Prep (Aanbrandmortel) volledig dekkend ruw aanbrengen.

    Het opnieuw bewerken met lijm- of wapeningsmortel kan zonder extra slurrylaag/Aanbrandmortel na 4 uur.

     

    Opnieuw behandelen en beleggen

    Na 4 uur opnieuw met lijm-, spachtel- of wapeningsmortel bewerken.

     

    Coaten

    Direct behandelen met een bindmiddelrijke dispersieverf.

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwerkingsinstructies
   • Niet verwerken bij directe zoninwerking.

    De schraaplaag geldt in het algemeen niet als afdichtingslaag.

    De maximale totale natte laagdikte mag niet meer dan 5 mm bedragen.

    Materiaal dat al begint te verharden niet meer met water vermengen of toevoegen aan vers vermengd materiaal.

    De verse afdichting tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen beschermen.

    Niet geschikt onder hoge stellages in magazijnen zonder extra verdeellaag voor de lasten.

    Bij de verwerking in gesloten ruimtes voor voldoende ventilatie zorgen (eventueel adembescherming dragen).

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Mengapparatuur (bijv. Collomix mengspiraal DLX 152), spaan, troffel, mortelkwast, blokkwast, roller

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

    Opgedroogde materiaalrestanten kunnen allen nog mechanisch worden verwijderd.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 9 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 9 maand.

  • Verbruik
   • 1,2 kg / mm laagdikte / m²
   • Min. 1,2 kg/m²/mm droge laagdikte Laagdikte en verbruik bij toepassing als scheuroverbruggende minerale afdichtingsmortel binnen en buiten: zie verbruikstabel bij toepassingsvoorbeelden.

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Waterinwerking

    Belastingsklasse (DIN 18195) [teruggetrokken sinds juli 2017]

    Droge laagdikte (mm)
    Natte laagdikte (mm)
    Verbruik (kg/m²)
    Opbrengst 25 (kg/m²)
    W1.1-E/W1.2-E* bodemvocht en water zonder druk
    klasse 4 bodemvocht en water zonder druk 
    ≥ 2,0
    ca. 2,2
    ca. 2,5
    ca. 10,0

    W2.1-E** matige inwerking van water onder druk (diepte beneden maaiveld        < 3 m)

    klasse 6

    stuwend water en water onder druk

    ≥ 3,0
    ca. 3,3
    ca. 3,7
    ca. 6,8

    W2.1-E** matige inwerking van water onder druk (diepte beneden maaiveld        < 3 m)

    afdichting bij overgangen met waterdichte betonelementen
    ≥ 4,0
    ca. 4,6
    ca. 5,1
    ca. 4,9

    W2.2-E*** grote inwerking van water onder druk (diepte beneden maaiveld        > 3 m)

    ---
    ≥ 3,0
    ca. 3,3
    ca. 3,7
    ca. 6,8

    W3-E** water zonder druk op met aarde bedekte plafonds

    klasse 5

    water zonder druk op met aarde bedekte plafonds

    ≥ 3,0
    ca. 3,3
    ca. 3,7
    ca. 6,8
    W4-E spatwater bij spatplinten en capillair vocht in en onder muren in contact met de bodem

    spatwaterzone/

    sokkelafdichting

    ≥ 2,0
    ca. 2,2
    ca. 2,5
    ca. 10,0
    W4-E spatwater bij  spatplinten en capillair vocht in en onder muren in contact met de bodem
    afdichting in en onder muren
    ≥ 2,0
    ca. 2,2
    ca. 2,5
    ca. 10,0
    ---
    watertanks met dieptes tot 10 m
    ≥ 3,0
    ca. 3,3
    ca. 3,7
    ca. 6,8
    *     op metselwerk met een specifieke overeenkomst
    **   specifieke overeenkomst nodig
    ***  specifieke overeenkomst nodig / toepassing alleen toegestaan op betonondergronden  
    Toeslag op laagdiktes conform DIN 18533:
    du = schraaplaag verbruik ca. 0,5 kg/m² (afhankelijk van de ondergrond)
    dv = met laagdiktespaan niet nodig / zonder laagdiktespaan verbruik ca. 0,4 kg/m² (dmin = 3 mm)

  • Algemene instructies
   • Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    „Richtlijn voor de voorbereiding en uitvoering van afdichtingen van bouwdelen beneden maaiveld met flexibele afdichtingsmortels“, Duitse Bouwchemie, 2e uitgave, stand 2006 in acht nemen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    De afzonderlijke overeenkomsten alsmede testrapporten zijn te vinden op onze website www.remmersbv.nl

    Altijd een proefvlak opzetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  MB 2K in de toepassing: