• 0000088625_PBD_2K

  Artikel Nr. 088625

  PBD 2K

  Oplosmiddelvrije, kunstharsgemodificeerde bitumenafdichting met rubber vulstoffen, 2K

  Varianten

  0886 | PBD 2K

  Verpakking

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Basis kunststof bitumenemulsie met speciale vulstoffen
  Dichtheid voorbereide mengsel ca. 1,00 kg/ltr
  Drukgedrag droge laagdikte constant
  Droogtijd
  (20°C / 70% relatieve luchtvochtigheid)
  ca. 48 uur
  Consistentie pasteus
  Test bij een drukbelasting = 0,3 MN/m² > 80%
  Scheuroverbrugging ≥ 2 mm
  Schuifdruktest (DIN 15820) voldoet ook zonder wapeningsweefsel
  Drogestofgehalte ca. 80 vol.%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren binnen en buiten / wanden buiten
  • Afdichting beneden maaiveld voor nieuw- en bestaande bouw
  • Afdichting belastingklasse 4, 5, 6 conform DIN 18195 (teruggetrokken sinds juli 2017)
  • Ook bij van buitenaf drukkend water (belastingklasse 6)
  • Waterinwerking klasse W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W2.2-E op betonondergronden, W3-E en W4-E conform DIN 18533
  • Curatieve afdichting conform WTA-merkblad 4-6
  • Sokkel- en voetafdichting
  • Combinatiebouwsystemen (aansluiting waterdicht beton beneden maaiveld en bouwconstructie boven maaiveld)
  • Verlijming van perimeterisolatieplaten
  • Tussenafdichting onder zwevende dekvloeren

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Oplosmiddelvrij
  • Waterdicht
  • Hoge druksterkte (>3-voudige normbelasting)
  • Zeer flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
  • Spuitbaar
  • Radondicht
  • Ook bij van buitenaf drukkend water (belastingklasse) zonder wapening
  • AbP conform PG ÜBB beschikbaar
  • Bestand tegen beton aantastend water (DIN 4030 XA3)
  • Algen-, rot- en strooizoutbestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Egale, minerale ondergrond.

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

    Mat vochtige oppervlakken zijn toegestaan.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Uitsteeksels en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en scherpe randen stomp maken.

    Oneffenheden > 5 mm mineraal dichtzetten.

    Minerale ondergronden met Kiesol (1 : 1 met water) of BIT Primer [basic] (1 : 10 met water) gronderen.

    Bij zwak zuigende ondergronden, ter voorkoming van blaasvorming, een schraaplaag met dit product aanbrengen.

  • Bereiding
   • Combiverpakking

    Poedercomponent voordat het wordt toegevoegd aan de bitumenemulsie los maken.

    Bitumenbasismassa kort oproeren.

    Het losse poeder volledig aan de bitumenemulsie toevoegen.

    Ca. 30 seconden mengen, het mengen onderbreken en ingesloten lucht laten ontsnappen.

    Poeder vastgehecht aan de rand, afstrijken.

    Het mengen ten minste 2 minuten voortzetten.

    Anker mixer gedurende de totale mengtijd op de bodem laten.

    Zie mengvoorschriften.

  • Verwerking
   • spaanlaag
   • verwerkingstijd min. 1 uur
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 35°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +35°C.

   • Oppervlakteafdichting

    Het materiaal volgens de regels in twee lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

    Eventueel wapeningsweefsel in de eerste afdichtingslaag inbedden.

    Bij aansluitingen op waterdichte betondelen ≥ 15 cm, een wapeningsweefsel in de eerste laag inbedden.

     

    Elementnaden

    Het materiaal volgens de regels in twee lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

    Wapeningsweefsel in de eerste afdichtingslaag inbedden.

    Afdichting beide zijden ≥ 15 cm naast de voeg uitvoeren.

  • Verwerkingsinstructies
   • Applicatie van volgende afdichtingslagen pas na voldoende versteviging van de voorgaande laag uitvoeren.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen en UV-straling beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • spaanlaag
   • Anker mixer (4249), spaan, laagdiktespaan, geschikt spuitapparaat

   • Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

    Opgedroogd materiaal met Verdunning V 101 (art.nr. 0978) verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,25 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,25 kg/m²/mm droge laagdikte Ca. 1,5 kg/m² verlijming perimeterisolatieplaten Voor details zie verbruikstabel bij toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Waterinwerking klasse (conform DIN 18533)

    Belastingsklasse
    (conform DIN 18195) [terruggetrokken sinds juli 2017]

    Droge laagdikte
    (mm)
    Natte laagdikte
    (mm)
    Verbruik
    (kg/m²)
    Opbrengst 25 kg
    (m²)
    W1-E
    bodemvocht en water zonder druk
    klasse 4
    bodemvocht en water zonder druk
    3,0 ca. 3,8
    ca. 3,8ca. 6,5

    W2.1-E
    matige inwerking van water onder druk

    (diepte beneden maaiveld ≤ 3 m)

    klasse 6
    stuwend water en water onder druk 
    4,0 ca. 5,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0

    W2.2-E *
    grote inwerking van water onder druk

    (diepte beneden maaiveld > 3 m)


    4,0 ca. 5,0 ca. 5,0
    ca. 5,0
    W3-E
    water zonder druk op met aarde bedekte plafonds 
    klasse 5
    water zonder druk op met aarde bedekte plafonds 
    4,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0

    W4-E 

    spatwater bij spatplinten en capillair vocht in en onder wanden beneden maaiveld

    sokkelafdichting binnen reikwijdte muren  3,0 ca. 3,8
    ca. 3,8

    ca. 6,5

    * specifieke overeenkomst nodig / toepassing alleen toegestaan op betonondergronden

    Toeslag op laagdiktes conform DIN 18533
    du = schraaplaag verbruik ca. 0,5 kg/m² (afhankelijk van de ondergrond)
    dv = - met laagdiktespaan niet nodig
            - zonder laagdiktespaan verbruik ca. 0,7 kg/m² (dmin = 4 mm)

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    De afzonderlijke overeenkomsten alsmede testrapporten zijn te vinden op onze website www.remmersbv.nl

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.