Artikel Nr. 044520

  WP Flex 1K

  Flexibele afdichtingsmortel 1K

  Prüfbericht 5258/8964, 5269/9074

  Kleur: Elastomortel 1K | 0445

  Verpakking

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Te beleggen met tegels (20°C) na 12 uur
  Waterdicht onder druk tot 2 bar
  Korrelgrootte 0,5 mm
  Hechting in combinatie met keramische tegels 1,0 - 1,5 N/mm² met Extraflex
  Aantal lagen slurry minstens 2
  Wachttijd per laag (20°C) 3 tot 4 uur bij 20°C
  Waterdosering 4,0-4,5 ltr/20 kg
  Waterbelasting (20°C) na 3 dagen

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Nieuwbouwafdichting
  • Curatieve bouwafdichting conform WTA
  • Sokkel- en voetafdichting
  • Afdichting in combinatie (AiV)
  • Horizontale afdichting in en onder muren
  • Afdichting van reservoirs

  Eigenschappen

  • Flexibel
  • Goede hechting met de ondergrond
  • Waterdicht
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Te verwerken als slurry en spachtel
  • Spanningsarm en scheurvrij verhardend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Uitsteeksels en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en scherpe randen stomp maken.

    Kim afronden.

    Oneffenheden > 5 mm met een geschikte spachtel dichtzetten.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

    Bij doorvoeren PVC buizen met schuurpapier opruwen, metalen buizen reinigen en eventueel schuren.

    Doorvoeren rondom wigvormig afdichten.

    Grondering voor onbehandelde ondergronden

    Kiesol (1 : 1 met water) trapsgewijs, drukloos en nevelvrij door middel van vloeien horizontaal van boven naar beneden aanbrengen.

    Overtollig materiaal direct verwijderen.

    Vervolgwerkzaamheden altijd nat-in-nat uitvoeren.

  • Verwerking
   • kwasten / met spaan aanbrengen
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Verticale oppervlakteafdichting

    Het materiaal volgens de regels in twee lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

    De tweede laag aanbrengen, zodra de eerste laag niet meer kan worden beschadigd.

     

    Horizontale oppervlakteafdichting

    Het materiaal volgens de regels in twee lagen op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen.

    De tweede laag aanbrengen, zodra de eerste laag niet meer kan worden beschadigd.

    Na droging, voor het leggen van de dekvloer twee lagen polyethyleenfolie aanbrengen.

    Rondom de randen afdichten tot de bovenzijde van de vloer respectievelijk een horizontale afdichting aanbrengen.

     

    Aansluitdetails/voegen tussen bouwdelen

    Hoek- en aansluitvoegen bij constante waterbelasting met Voegenband VF overbruggen.

    Het materiaal als contactlaag aanbrengen, Voegenband VF 120 inbedden.

    Als overgang bij opgaande bouwdelen (bijv. kozijnen en deuren etc.) voegenband Tape XA opplakken en opnieuw bewerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Het is niet toegestaan handmatig te mengen alsmede mengen in gedeeltes.

    Wachttijd bij tanks bedraagt ca. 10 dagen.

    Afdichting aanbrengen op de wandzijde die met water wordt belast (positieve waterbelasting).

    Bij vochtbelasting vanaf de achterzijde is een starre voorafdichting noodzakelijk.

     

    Bescherming van de coating

    Behandelde vlakken tegen beschadigingen beschermen.

    Bij direct gebruik van de afdichting rekening houden met een beschermingslaag.

    Ter verhoging van de bestendigheid tegen afvalwater de afdichting met Kiesol nabehandelen.

     

    Het leggen van keramische tegels

    Afwerken, zodra de afdichting beloopbaar is zonder deze te beschadigen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten / met spaan aanbrengen
   • Mengapparaat, kwast, spaan, slurrybezem

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,3 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,3 kg/m²/mm

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Laagdiktes en verbruik bij verwerking binnen en buiten

    Belasting
    Minimale laagdikte (mm) (droog)
    Verbruik verse mortel (kg/m²)
    Verbruik poeder (kg/m²)
    Opbrengst 20 kg (papieren zak) (m²)
    Afdichting in en onder muren 
    ≥ 2,0
    ca. 3,1
    ca. 2,6
    ca. 7,5
    Spatwater-/ sokkelafdichting
    ≥ 2,0
    ca. 3,1
    ca. 2,6
    ca. 7,5
    Bodenmvocht en water zonder druk 
    ≥ 2,0
    ca. 3,1
    ca. 2,6
    ca. 7,5
    Stuwend water en water onder druk 
    ≥ 3,0
    ca. 4,7
    ca. 3,9
    ca. 5,0
    Watertanks met dieptes tot  8 m
    ≥ 2,0
    ca. 3,1
    ca. 2,6
    ca. 7,5
    AiV (Afdichting in combinatie)
    ≥ 2,0
    ca. 3,1
    ca. 2,6
    ca. 7,5


  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.