Artikel Nr. 043005

  WP Sulfatex

  Starre minerale afdichtingsmortel met een hoge sulfaatbestendigheid

  P-AB 063-03

  Kleur: WP Sulfatex | 0430

  Verpakking

  Dealer zoeken

  Hier vindt u dealers bij u in de buurt

  Vertegenwoordiger zoeken

  Hier vind u uw eigen vertegenwoordiger.

  Productspecificaties

  In aangeleverde toestand

  Buigtreksterkte (28 dagen) ca. 6 N/mm²
  Chemicaliënbestendigheid XA2
  Druksterkte (28 dagen) ca. 30 N/mm²
  Waterdosering 20-21% komt overeen met 5,0 ltr / 25 kg
  Wateropnamecoëfficiënt w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)
  Dampdiffusieweerstand µ < 200

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Curatieve kelderafdichting binnen
  • Curatieve sokkelafdichting
  • Afdichting van reservoirs tegen van binnenuit drukkend water
  • Beschermende laag tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond bij bouwwerken beneden maaiveld
  • Bouwdelen die in contact staan met drinkwater
  • Zout belaste ondergronden

  Eigenschappen

  • Waterdicht
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Zeer goede hechting met de ondergrond
  • Dampdoorlatend
  • Chemisch bestendig conform DIN 4030 tot aantastingsgraad: XA2
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Oude stuclagen of verflagen min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.

    Bij de aansluiting wand-vloer de dekvloer ca. 20 cm breed verwijderen.

    Hoeken en scherpe randen stomp maken.

    Kim afronden.

    Doorvoeren rondom wigvormig afdichten.

     

    Salt inhibitor

    For renovation work, it is recommended to apply two layers of a salt inhibitor (Art. 0663) in order to bind any sulphates present.

     

    Grondering

    Kiesol (1 : 1 met water) trapsgewijs, drukloos en nevelvrij door middel van vloeien horizontaal van boven naar beneden aanbrengen.

    Overtollig materiaal direct verwijderen.

    Vervolgwerkzaamheden altijd nat-in-nat uitvoeren.

  • Verwerking
   • kwasten / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Het materiaal nat in nat in twee lagen aanbrengen.

    Waiting time between the second and third coat: min. 24 hours.

    Vervolgens een derde laag, waaroverheen nat in nat Sperputz of als alternatief Aanbrandmortel aanbrengen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Niet verwerken bij directe zoninwerking.

    De maximale totale natte laagdikte mag niet meer dan 5 mm bedragen.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

    De verse afdichting tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten / spuiten
   • Mengapparaat, blokkwast, slurry bezem, geschikte machine

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,6 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,6 kg/m²/mm laagdikte

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Laagdiktes en verbruik bij verwerking binnen en buiten 

    Belasting

    Minimale laagdikte (mm)

    Verbruik verse mortel (kg/m²)

    Verbruik poeder (kg/m²)

    Opbrengst 25 kg (papieren zak) (m²)

    Afdichting in en onder muren
    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5

    Spatwater-/

    sokkelafdichting

    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5
    Bodemvocht en water zonder druk
    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5
    Stuwend water en water onder druk
    ≥ 3,0
    ca. 6,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0
    Watertanks met dieptes tot 10 m

    ≥ 3,0

    ca. 6,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0

    Waterbelasting en laagdiktes

    Soort waterbelasting
    Minimale laagdikte in mm
    Verbruik (kg/m²) verse mortel
    Verbruik (kg/m²) poeder
    Bodemvocht en water zonder druk  (2 lagen)

               2

           4
         3,2
    Stuwend water en water onder druk (3 lagen)
              3
           6
          5

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

    Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen. „Richtlijn voor de voorbereiding en uitvoering van afdichtingen van bouwdelen met minerale afdichtingsmortels“, Duitse Bouwchemie, 1e uitgave, stand mei 2002 in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.